PRIVACY STATEMENT

Dit is de privacyverklaring van Stichting Wuan, Nederland, Achter den Hof 36, 6436 EG Amstenrade ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69435472.

Waarom dit privacy statement?
Stichting WuAn en de top atleten waarvoor wij werken zijn afhankelijk van jouw bijdrage. Met jouw donatie, inzet, of het delen van een campagne steek jij de (top) atleten en talenten een hart onder de riem in de weg in hun streven naar een professioneel niveau. Wij zijn blij met jouw betrokkenheid en het vertrouwen dat je in ons stelt om met jouw bijdrage ons werk voor hen mogelijk te maken. Om dat vertrouwen te versterken informeren wij je met dit privacy-statement graag over de manier waarop wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van je verkrijgen.

Als je een sponsor abonnement hebt, een donatie wilt doen, uit interesse onze website bezoekt, of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting WuAn zijn we transparant, en leggen we je alles graag uit in dit privacy statement zodat je precies weet hoe wij werken en met jouw persoonsgegevens omgaan.Vanzelfsprekend gaat Stichting WuAn uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet wanneer wij  gegevens van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting WuAn.
Het is belangrijk  dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

Wanneer en welke gegevens verwerken wij van jou?
Stichting WuAn verkrijgt op verschillende wijzen jouw persoonsgegevens. De meeste gegevens die we van jou verzamelen lever je zelf aan.  
Bij het doen van een donatie aan Stichting WuAn bijvoorbeeld wordt minimaal je naam en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verwerken van je donatie. In een aantal gevallen vragen wij (ook) jouw adres om je op de hoogte te kunnen houden van ons werk en nieuwe campagnes.

Als je vrijwilliger bent voor Stichting WuAn of als jij je op andere wijze inzet voor Stichting WuAn verzamelen wij ook jouw gegevens ten behoeve van onze campagnes en/of vrijwilligersadministratie.

Als je atleet en/of talent bent die wij helpen wordt minimaal je naam en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verwerken van je sponsoring. In een aantal gevallen vragen wij (ook) jouw adres om je op de hoogte te houden van ons werk en nieuwe campagnes. Bij de jeugd vragen we ook om je leeftijd-geboortedatum zodat we weten in of we bij campagne acties je toestemming van je ouders moeten vragen.

Ook als je gebruik maakt van onze diensten kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat je contact opneemt met ons  per e-mail of telefoon, of als je je inschrijft voor onze email nieuwsbrief. In dit geval verwerken wij onder andere jouw telefoonnummer, e-mailadres en jouw naam.
Daarnaast kunnen wij jouw gegevens verwerken die je online met ons deelt. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijk account, jouw online, en jouw gegevens (zoals je woonplaats) die zijn af te leiden van social media. 

Waarom verwerken wij  jouw persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens zodat we onder andere: 

 • Je donatie kunnen verwerken en beheren.
 • Kunnen voldoen aan (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.
 • Je kunnen informeren over nieuwe campagnes en kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken. S
 • Stichting WuAn kan jouw e-mailadres ook gebruiken om je te bereiken via social media kanalen, bijvoorbeeld Facebook. Dit doen wij alleen als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je emailadres.
 • Kunnen bijhouden wie wij wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes.
 • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van je inzet als vrijwilliger, en je te kunnen informeren ten behoeve van jouw vrijwilligerswerk
 • Je te kunnen vragen je op andere manieren in te zetten voor Stichting WuAn.
 • De kwaliteit van onze dienstverlening kunnen testen en verbeteren,  de wijze van het geven van voorlichting over ons doel en onze passie Wushu en onze website(s).
 • Eventuele geschillen met je kunnen behandelen.
 • Onze financiële administratie kunnen beheren volgens financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.
 • Marktonderzoek kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten meer kunnen afstemmen op jouw behoeften.
 • Web-statistieken kunnen bijhouden en het door jou delen van berichten via social media kunnen faciliteren.
 • Je kunnen registreren als je getekend hebt voor een campagne van ons.


Hoe gaan wij met je persoonsgegevens om?
 

Derde partijen
Stichting WuAn verkoopt je persoonsgegevens niet aan derde partijen.
Wel kunnen wij jouw persoonsgegevens tijdelijk delen met een gecontracteerde partner die op verzoek van ons diensten verricht, zoals de post partij voor het verzenden van campagnes acties. Daarnaast maken we in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop je persoonsgegevens worden verwerkt. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan goede waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

Bewaren van jouw persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Wij maken jouw gegevens onbruikbaar door ze te encrypten, te anonimiseren, of door ze te verwijderen. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard

Hoe kun jij invloed uitoefent op je persoonlijke gegevens?

 • Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens.
 • Je hebt het recht van verzet. Dit betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik door Stichting WuAn van jouw gegevens voor wervende doeleinden.
 • Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door Stichting WuAn. In eerste instantie bij ons, zodat wij er van kunnen leren, maar als je niet tevreden bent met onze reactie bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Als je een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet doet zullen wij allereerst beoordelen of we jouw verzoek in behandeling kunnen nemen. Wij kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we jouw identiteit niet kunnen vaststellen of als je recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.
 • Als wij het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voor komen als je inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als wij het verzoek afwijzen, zullen wij binnen zes weken schriftelijk motiveren waarom wij niet aan het verzoek kunnen voldoen.
 • Als je het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet dan kan je een klacht neerleggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Autoriteit Persoonsgegevens
 • Je hebt het recht op zogenaamde dataportabiliteit. Dit wil zeggen dat je Stichting WuAn kunt vragen jouw digitaal opgeslagen gegevens aan te leveren wanneer je een vergelijkbare relatie aangaat met een andere organisatie. Concreet betekent dit dat we jou een overzicht toesturen van jouw persoonsgegevens zoals we diehebben opgeslagen. Je kunt Stichting Nederland vragen de gegevens rechtstreeks over te dragen aan die andere organisatie. Stichting WuAn is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de andere organisatie deze gegevens verwerkt. 


Uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven
In iedere e-mail (campagnes & nieuwsbrief) hebben wij een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven tegen deze vorm van communicatie. Je kunt ook een e-mail sturen naar privacy@wuan.nl om je uit te schrijven.
Links naar websites van derden
Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij adviseren je het Privacy Statement te lezen van de website die je via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met jouw persoonsgegevens.
‚Äč
Stichting WuAn gebruikt cookies op haar website.
Stichting WuAn maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat op je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen wij bijvoorbeeld het gebruik van de site voor jou gemakkelijker maken, de kwaliteit van onze website testen, je gericht advertenties van onze campagnes laten zien of het voor jou mogelijk maken om een webpagina via social media te delen. Wij maken op onze website(s) gebruik van functionele, analytische en advertising cookies. Meer info over onze cookies  vindt je in ons cookies beleid.

Vragen.
Heb jij vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe Stichting WuAn omgaat met persoonsgegevens, dan kun je deze vragen richten aan: 
info@wuan.nl
Of per post naar: Stichting Wuan, t.a.v Privacy, Achter den Hof 36, 6436 EG Amstenrade Nederland